Popis rozboru moči pro mikroalbuminaria

Močové testy vám umožňují kontrolovat širokou škálu dat - i přes příchod nových metod zaujímají čestné místo mezi nejvíce informativními laboratorními testy. Jsou zvláště cenné při práci s pacienty, u nichž existuje podezření na poškození různých etiologií ledvin (například s nefritidou, cukrovkou, arteriální hypertenzí, autoimunitními zánětlivými procesy)..

Deciphering the concept

Mikroalbuminurie, zkráceně UIA, je vylučování, to znamená vylučování speciální frakce celkového proteinu - albuminu močí. Nachází se v krevním séru a obvykle se vylučuje z těla ledvinami pouze v malém množství.

UIA je druh proteinurie - nadměrné vylučování bílkovin močí. Koncentrace albuminu se zvyšuje s vývojem nemocí nebo expozicí přechodným (přechodným) faktorům. Pokud příznak přetrvává dlouhou dobu, vyčerpává tělo a je nutný lékařský zásah..

Možné důvody

Vývoj mikroalbuminurie je považován za nepříznivý znak naznačující progresivní poškození ledvin. Zároveň je časným ukazatelem poškození těchto orgánů při různých nemocech; je-li včas detekován, šance na účinnost léčby jsou vysoké.

Fyziologický

Přestože se mikroalbumin obvykle vylučuje v zanedbatelném množství, jeho hladina v moči se může zvýšit iu zdravého člověka. V jakých situacích se to děje? První a nejpravděpodobnější příčinou je strava bohatá na proteiny..

Mezi fyziologické situace patří také:

 1. Nedostatek tekutin nebo jeho zvýšená ztráta, tj. Dehydratace (například se sekrecí potních žláz v horkém dni).
 2. Emoční úzkost, stresová situace.
 3. Cvičení s vysokou intenzitou.

Zvláště stojí za zmínku zavedení bílkovinných složek zvenčí - například pokud byla moč pro analýzu odebrána do kontaminované nesterilní nádoby nebo pacient ignoroval hygienické požadavky před odebráním materiálu a krev, hlen a sperma se dostaly do nádoby.

Přechodné

Jedná se o stavy, které přetrvávají po omezenou dobu. Jakmile provokační faktor přestane působit, zmizí také příznak mikroalbuminurie. Seznam potenciálních spouštěčů tedy obsahuje:

 • horečka (jakéhokoli původu, nejčastěji s infekčními chorobami);
 • podchlazení;
 • dehydratace, tj. dehydratace patologické povahy - s zvracením, průjmem, úpalem;
 • zánětlivé ložiska v močovém traktu pod hladinou ledvin;
 • použití nesteroidních protizánětlivých léků.

Hladina albuminu uvolňovaného z těla se může zvyšovat s různými zraněními - včetně poškození dolní části zad, břicha. Popáleniny mohou vyvolat nárůst.

Patologické

Jedná se o přetrvávající nepříznivé podmínky spojené s přímým nebo nepřímým poškozením takzvaných „proteinových filtrů“ - ledviny nebo speciální struktura zvaná „endotel“ lemující vnitřní povrch cév. Výskyt mikroalbuminurie je charakteristický pro následující patologie:

 1. Glomerulonefritida.
 2. Autoimunitní poškození ledvin.
 3. Arteriální hypertenze.
 4. Diabetes mellitus s rozvojem nefropatie.
 5. Městnavé srdeční selhání.
 6. Ateroskleróza.

Je prokázáno, že výskyt mikroalbuminurie lze pozorovat při odmítnutí transplantované ledviny, intoxikaci léky nebo jedy, jakož i v přítomnosti nádorového procesu u pacienta..

Kdy se doporučuje analýza?

Zkontrolujte mikroalbuminurii, pokud:

 • Diagnostika onemocnění ledvin jakékoli geneze;
 • prokázala přítomnost diabetu;
 • pacient má známky patologií kardiovaskulárního systému;
 • detekovány autoimunitní procesy (např. systémový lupus erythematodes).

Laboratorní testování vám umožní:

 1. Proveďte včasnou diagnózu poškození ledvin u hypertenze, diabetes mellitus a dalších potenciálně významných patologií.
 2. Posoudit zdravotní riziko pacienta.
 3. Pochopte, zda je terapie účinná a zda je nutná korekce.

Diagnostické metody

Na rozdíl od studií celkového proteinu (proteinurie) se hladina albuminu v moči kontroluje selektivně - to znamená, pouze pokud existují důkazy. Stanovení využití biomateriálu sebraného jednou (ráno) nebo během dne (24 hodin).

Promítání

Takzvané studie, které jsou určeny k detekci skutečnosti nadměrné sekrece albuminu v moči. Nedovolují vyhodnotit úroveň ukazatele a nabízejí pouze kvalitativní výsledek:

To umožňuje určit, které vzorky jsou ohroženy, a použít dražší výzkumné metody pouze pro ně a okamžitě oddělit vzorky zdravých lidí. Analýza moči na UIA se provádí pomocí testovacích proužků nebo speciálních absorpčních tablet. Jsou ponořeny do odebraného vzorku materiálu, a pokud je odpověď pozitivní, dojde k reakci - nejčastěji se jedná o zbarvení diagnostické zóny.

Semikvantitativní

Jsou reprezentovány různými algoritmy pro použití testovacích proužků, které se liší od již popsaných možností v tom, že jsou schopny méně nebo více živého barvení indikátoru nebo diagnostické zóny v závislosti na hladině albuminu..

Výzkumná metoda je imunochromatografická. Činidlo se aplikuje na oblast proužku, která přichází do styku se vzorkem, což je připravená protilátka (značená enzymy). Reagují pouze na požadovaný indikátor, tj. Na albumin.

Každá sada je vybavena barevnou stupnicí pro vyhodnocení výsledků. Jsou stanoveny v rozmezí od 0 do 100 mg / l, ale současně pouze v intervalech "10", "20", "50" nebo "100" - to znamená, že studie umožňuje získat pouze průměrovaná data. K dispozici jsou možnosti s citlivostí od 0 do 1 000 a 2 000 mg / l.

Kvantitativní

Nechte změřit přesný obsah požadované proteinové frakce; analýzu moči v UIA lze provést pomocí testů, jako jsou:

 1. Imunologická imunoanalýza (ELISA).
 2. Turbidymetrické.
 3. Difuzní agarový gel.
 4. Nefelometrie.
 5. Radio imunní.

Používá se také způsob výpočtu koncentrace albuminu podle hladiny kreatininu v moči. K tomuto účelu se používá celá řada biochemických testů; data se získají nahrazením dostupných hodnot ve speciálních vzorcích. Studie je zobrazena v případech, kdy není možné použít analýzy uvedené v seznamu (laboratorní vybavení, úroveň finančních nákladů).

Příprava ke studiu

Pokud je studie prováděna v jednom vzorku moči, musíte odebrat materiál:

 • po hygieně vnějších genitálií;
 • zabránění vniknutí vlhkosti do nádoby;
 • jako střední část.

Vyprázdněte močový měchýř na záchod po dobu několika sekund. Pak je třeba odebrat vzorek do čistého (nejlépe sterilního lékárenského) šálku, zbytek materiálu je také na záchodě, nepoužívá se.

Denní moč se shromažďuje takto:

 1. První část ráno se uvolní na záchod.
 2. Následující - ve speciálním kontejneru.
 3. Dokončete sbírku po nočním spánku další den.
 4. Obsah se promíchá, nalije se asi 50 - 100 ml do čisté suché nádoby.
 5. Na štítek kromě osobních údajů pro identifikaci pacienta napište celkové množství moči za den.
 6. Dodáno do laboratoře nejpozději 1,5-2 hodiny.

Rozdělení výsledků

K vyhodnocení rozboru moči na mikroalbuminurii se používá tabulka:

TlumočeníVýběrKoncentrace
Jednorázová porce (ráno)Denní objem (za 24 hodin)
Jednotky
mcg / minmgmg / l
NormaAž 20Až 30Až 20
UIA20-20030-30020-200
Makropoterium (velmi intenzivní vylučování) albuminu↑ 200↑ 300↑ 200

Pokud je vypočítán poměr albumin / kreatinin, můžete mluvit o UIA, když odpovídá:

 • ženy - 3,5 - 30 mg / mmol;
 • muži - 2,5 - 30 mg / mmol.

Zvýšení hladiny albuminu v moči je možné považovat za patologický příznak pouze v případech, kdy se provádí několik testů v různých časových intervalech a výsledek zůstává nezměněn (s výjimkou zvýšení indikátorů).

Vysoké hladiny mikroalbuminu v moči jsou časným ukazatelem nefropatie

Mikroalbuminurie může být signálem nejčasnějších abnormalit ve fungování ledvin. Za tímto účelem se provádí MAU test, aby se identifikovaly procesy patologického poškození cév (ateroskleróza) v těle, a tedy zvýšená pravděpodobnost srdečních chorob. Vzhledem k relativní snadnosti detekce přebytku albuminu v moči je snadné pochopit význam a hodnotu této analýzy v lékařské praxi..

Microalbuminuria - co to je

Albumin je typ proteinu cirkulujícího v lidské krevní plazmě. Plní v těle transportní funkci, která je zodpovědná za stabilizaci tlaku tekutin v krevním řečišti. Normálně může vstoupit do moči v symbolických množstvích, na rozdíl od těžších molekulárních frakcí proteinových frakcí (neměly by být v moči vůbec).

Důvodem je skutečnost, že velikost albuminových molekul je menší a blíže průměru pórů renální membrány.

Jinými slovy, i když filtrační krevní síto (glomerulární membrána) ještě není poškozeno, ale dochází ke zvýšení tlaku v kapilárách glomerulů nebo ke změně „propustnosti“ ledvin, koncentrace albuminu se prudce a výrazně zvyšuje. V tomto případě jiné proteiny v moči nejsou pozorovány ani ve stopových koncentracích.

Tento jev se nazývá mikroalbuminurie - výskyt albuminu v moči v koncentraci převyšující normu v nepřítomnosti jiných typů proteinů.

Toto je přechodný stav mezi normoalbuminurií a minimální proteinurií (pokud je albumin kombinován s jinými proteiny a je stanoven pomocí testů na celkový protein).

Výsledek analýzy UIA je časným markerem změn v renální tkáni a umožňuje vám předpovědět stav pacientů s arteriální hypertenzí.

Normy pro mikroalbuminy

Ke stanovení albuminu v moči doma se používají testovací proužky k semikvantitativním odhadu koncentrace proteinu v moči. Hlavní indikací pro jejich použití je pacient patřící k rizikovým skupinám: přítomnost diabetes mellitus nebo hypertenze.

Měřítko testovacího proužku má šest stupňů:

 • „Není určeno“;
 • "Stopová koncentrace" - do 150 mg / l;
 • „Microalbuminuria“ - až do 300 mg / l;
 • "Makroalbuminurie" - 1000 mg / l;
 • "Proteinurie" - 2000 mg / l;
 • "Proteinurie" - více než 2000 mg / l;

Pokud je výsledek screeningu negativní nebo „stopy“, v budoucnu se doporučuje pravidelně provádět studii pomocí testovacích proužků.

Pokud je výsledek screeningu moči pozitivní (hodnota 300 mg / l), bude vyžadováno potvrzení abnormální koncentrace laboratorními testy..

Materiál pro posledně jmenované může být:

 • jediná (ranní) část moči není nejpřesnější možností, vzhledem k tomu, že v různých denních dobách dochází k odchylkám ve vylučování bílkoviny močí, je vhodná pro screeningové studie;
 • denní dávka moči - vhodná v případě potřeby monitorování terapie nebo hloubkové diagnostiky.

Výsledkem studie v prvním případě bude pouze koncentrace albuminu, ve druhém bude přidáno denní vylučování proteinu.

V některých případech je stanoven indikátor albuminu / kreatininu, který umožňuje dosáhnout větší přesnosti při odběru jedné (náhodné) části moči. Korekce hladiny kreatininu eliminuje zkreslení výsledku v důsledku nerovnoměrného režimu pití.

Analytické standardy UIA jsou uvedeny v tabulce:

Uvolňování albuminu denněAlbumin / kreatininRanní soustředění
Norma30 mg / den17 mg / g (muži) 25 mg / g (ženy) nebo 2,5 mg / mmol (muži) 3,5 mg / mmol (ženy)30 mg / l

U dětí by v moči neměl být prakticky žádný albumin, fyziologicky odůvodněné je také snížení jeho hladiny u těhotných žen ve srovnání s předchozími výsledky (bez známek malátnosti).

Dešifrování analytických dat

V závislosti na kvantitativním obsahu albuminu lze rozlišit tři typy možného stavu pacienta, které jsou vhodně tabelovány:

Denní albuminAlbumin / kreatininAlbumin / kreatinin
Norma30 mg / den25 mg / g3 mg / mmol
Mikroalbuminurie30-300 mg / den25-300 mg / g3-30 mg / mmol
Makroalbuminurie300 a více mg / den300 a více mg / g30 a více mg / mmol

Někdy se také používá analytický ukazatel nazývaný rychlost vylučování albuminu močí, která se určuje v určitém časovém intervalu nebo za den. Jeho hodnoty jsou dešifrovány následovně:

 • 20 mcg / min - normální albuminurie;
 • 20 - 199 mcg / min - mikroalbuminurie;
 • 200 a více - makroalbuminurie.

Tato čísla můžete interpretovat následovně:

 • stávající prahová hodnota bude pravděpodobně v budoucnu snížena. Důvodem jsou studie týkající se zvýšeného rizika srdečních a vaskulárních patologií již při rychlosti vylučování 4,8 μg / min (nebo od 5 do 20 μg / min). Z toho můžeme učinit závěr - nezanedbávat screening a kvantitativní analýzy, i když jediný test neprokázal mikroalbuminurii. To je zvláště důležité u lidí s nepatologickým vysokým krevním tlakem;
 • pokud je v krvi detekována albuminová mikrokoncentrace, ale neexistuje diagnóza, která by pacientovi umožňovala být ohrožena, je vhodné stanovit diagnózu. Jeho účelem je vyloučit přítomnost diabetes mellitus nebo hypertenze;
 • Pokud se mikroalbuminurie objeví na pozadí diabetu nebo hypertenze, je nutné pomocí terapie přiblížit doporučené hodnoty cholesterolu, tlaku, triglyceridů a glykovaného hemoglobinu. Soubor takových opatření je schopen snížit riziko úmrtí o 50%;
 • je-li diagnostikována makroalbuminurie, je vhodné analyzovat obsah těžkých bílkovin a určit typ proteinurie, což naznačuje výrazné poškození ledvin.

Diagnóza mikroalbuminurie má velkou klinickou hodnotu v přítomnosti ne jediného výsledku analýzy, ale několika, s intervalem 3–6 měsíců. Umožňují lékaři určit dynamiku změn v ledvinách a kardiovaskulárním systému (stejně jako účinnost předepsané terapie).

Příčiny vysokého albuminu

V některých případech může jediná studie odhalit zvýšení albuminu z fyziologických důvodů:

 • převážně proteinová strava;
 • fyzické a emoční přetížení;
 • těhotenství;
 • porušení pitného režimu, dehydratace;
 • užívání nesteroidních protizánětlivých léčiv;
 • stáří;
 • přehřátí nebo naopak, podchlazení těla;
 • přebytek nikotinu vstupujícího do těla při kouření;
 • kritické dny u žen;
 • funkce závodu.

Pokud jsou změny koncentrace spojeny s uvedenými stavy, lze výsledek analýzy považovat za falešně pozitivní a neinformativní pro diagnostiku. V takových případech je nutné zajistit správnou přípravu a biomateriál předat znovu po třech dnech.

Mikroalbuminurie může také naznačovat zvýšené riziko srdečních a cévních onemocnění a indikátor poškození ledvin ve velmi raných stádiích. V této funkci může doprovázet následující nemoci:

 • diabetes mellitus 1. a 2. typu - albumin vstupuje do moči v důsledku poškození krevních cév ledvin na pozadí zvýšení hladiny cukru v krvi. Při absenci diagnózy a terapie diabetická nefropatie rychle postupuje;
 • hypertenze - analýza UIA naznačuje, že toto systémové onemocnění již způsobuje komplikace v ledvinách;
 • metabolický syndrom se souběžnou obezitou a sklonem k trombóze;
 • obecná ateroskleróza, která nemůže ovlivnit cévy, které zajišťují průtok krve v ledvinách;
 • zánětlivá onemocnění ledvinové tkáně. V chronické formě je analýza zvláště důležitá, protože patologické změny nejsou akutní a mohou nastat bez závažných symptomů;
 • chronické otravy alkoholem a nikotinem;
 • nefrotický syndrom (primární a sekundární, u dětí);
 • srdeční selhání;
 • vrozená nesnášenlivost fruktózy, včetně dětí;
 • systémový lupus erythematosus - onemocnění je doprovázeno proteinurií nebo specifickou nefritidou;
 • těhotenské komplikace;
 • pankreatitida
 • infekční zánět orgánů genitourinární sféry;
 • selhání ledvin po transplantaci orgánů.

Riziková skupina, jejímž zástupcům je ukázána rutinní studie o albuminu v moči, zahrnuje pacienty s diabetes mellitus, hypertenzí, chronickou glomerulonefritidou a pacienty po transplantaci dárcovského orgánu.

Jak se připravit na denní UIA

Tento typ vyšetření poskytuje největší přesnost, ale bude vyžadovat provedení jednoduchých doporučení:

 • den před odběrem a během něj, aby nedošlo k užívání diuretik, stejně jako antihypertenziv skupiny inhibitorů ACE (obecně by užívání léků mělo být konzultováno s lékařem předem);
 • den před odebráním moči, stresových a emocionálně obtížných situací je třeba se vyvarovat intenzivního tělesného tréninku;
 • nejméně dva dny přestat pít alkohol, „energii“, pokud je to možné, kouření;
 • pozorovat pitný režim a nepřetěžovat tělo bílkovinným jídlem;
 • test by neměl být prováděn během neinfekčního zánětu nebo infekce a kritických dnů (u žen);
 • vyhnout se pohlavnímu styku den před sbírkou (pro muže).

Jak předat analýzu

Shromažďování denních biomateriálů je o něco obtížnější než jediné porce, proto je lepší dělat vše pečlivě a minimalizovat tak možnost zkreslení výsledku. Pořadí akcí by mělo být následující:

 1. Je vhodné odebírat moč takovým způsobem, aby bylo zajištěno její dodání do laboratoře následující den, při dodržení intervalu odběru (24 hodin). Například, sbírat moč od 8:00 do 8:00..
 2. Připravte si dva sterilní kontejnery - malé a velké.
 3. Ihned po probuzení vyprázdněte močový měchýř bez sebrání moči..
 4. Postarejte se o hygienu vnějších genitálií.
 5. Nyní, během každého močení, je nutné shromažďovat vylučovanou tekutinu do malé nádoby a nalít do velké. Skladujte přísně v chladničce.
 6. Musí být stanoven čas první diurézy za účelem odběru.
 7. Poslední část moči by měla být odebrána ráno následujícího dne.
 8. Dostaňte se před objem kapaliny ve velké nádrži, napište na směrový list.
 9. Jak promíchat moč a nalít asi 50 ml do malé nádoby.
 10. Nezapomeňte si na formuláři poznamenat výšku a hmotnost, jakož i čas prvního močení.
 11. Nyní můžete nosit malý kontejner s biomateriálem a směrem do laboratoře.

Pokud je odebrána jediná porce (screeningový test), pak jsou pravidla podobná úspěšnému obecnému testu moči.

Analýza pro detekci mikroalbuminurie je bezbolestná metoda pro včasnou diagnostiku srdečních chorob a současného poškození ledvin. Pomůže rozpoznat nebezpečný trend, i když neexistují žádné diagnózy „hypertenze“ nebo „diabetes mellitus“ nebo jejich sebemenší příznaky.

Včasná terapie pomůže zabránit vývoji budoucí patologie nebo zmírní průběh existujících a sníží riziko komplikací.

Jaká porušení jsou naznačena mikroalbuminem v moči? Jak provést analýzu na mikroalbuminurii

Jak předat analýzu

Pro stanovení mikroalbuminu v moči existují různé metody:

 • Proužkový test;
 • Analýza ranní moči;
 • Analýza moči.

Nejpřesnější je výpočet množství albuminu za den. Denní moč se zpravidla shromažďuje v nemocničním zařízení u pacientů s onemocněním ledvin nebo v případě potřeby k vyloučení těchto patologií.

Za tímto účelem odeberte a vyhodnoťte všechny porce moči za den a studujte množství albuminu v každém z nich.

Při diagnostice a podezření na nemoc se v ranní moči studuje albumin. Aby výsledky analýzy byly co nejspolehlivější, je nutné se na analýzu připravit a správně odebrat moč.

Při přípravě 3 dny před testem se doporučuje upustit od bílkovinných potravin, užívání hormonálních léků, antibiotik, diuretik a snížení fyzické aktivity.

Pro analýzu je nutné odebrat průměrnou část ranní moči ihned po probuzení. Před odběrem testů je nutné provést záchod vnějších pohlavních orgánů, připravit sterilní nádobu. Doporučuje se odebírat moč pro analýzu v množství nejméně 50 - 70 ml.

Pruhový test je testovací proužek, který se používá doma pro rychlou diagnostiku. Metoda není přesná, doporučuje se pro vlastní monitorování močového systému u pacientů s diabetes mellitus, arteriální hypertenzí a onemocněním ledvin.

Pro analýzu se zkušební proužek ponoří do čerstvě odebrané moči. Výsledky jsou hodnoceny v šesti stupních:

 • - - chybí nebo není určeno;
 • Stopy - koncentrace albuminu nepřesahuje 150 mg / l. Považuje se za přijatelnou normu;
 • Mikroalbuminurie - až 300 mg l. Hraniční stav, pokud se takový výsledek opakuje během několika dnů, doporučuje se provést průzkum.
 • Makroalbuminurie - až do 1000 mg l. Pokud se takové výsledky objeví, je nutné provést analýzu v laboratoři.
 • Proteinurie - až do 2000 mg l. Tento výsledek naznačuje porušení práce ledvin, je nutné podstoupit vyšetření.
 • Proteinurie - více než 2000 mg l. Pokud byla diagnostikována masivní proteinurie, je naléhavá potřeba kontaktovat nefrologa nebo terapeuta, aby se vyloučily život ohrožující stavy..

Dáme moč pro výzkum správně

Jak udělat močový test UIA? Při sběru sekretů pro tuto diagnózu hodně záleží na správných činnostech pacienta. Stejně jako u jiných vyšetření musí být moč odebraná ke stanovení mikroalbuminu umístěna do sterilní nádoby. Před odebráním vylučované tekutiny musí osoba vždy sledovat hygienu svých pohlavních orgánů a v případě potřeby ji důkladně omýt. Ženy nesmějí během menstruace podávat moč na testy UIA.

Výběr sekrecí pro takovou diagnózu by měl být proveden podle následujícího plánu:

 • Určete koncentraci albuminu v moči shromážděné během dne (24 hodin). Tento postup se obvykle začíná první den v 8 hodin a druhý den končí v 8 hodin.
 • Analýza moči v UIA někdy vyžaduje shromáždění průměrné části vylučované tekutiny. To znamená, že nejprve musíte močit na záchodě, poté naplňte sklenici malým množstvím moči (ne po okraj, asi 50-60 ml).
 • Pokud je shromažďován pro výzkum, pak je celý objem sekrecí umístěn do společné misky (nutně sterilizované). Tento biomateriál obsahuje na tmavém a docela chladném místě..
 • Veškerá moč vylučovaná pacientem za den se měří v mililitrech. Výsledky výpočtu se zadávají do zvláštního sloupce na formuláři se směrem.
 • Poté je veškerý biologický materiál smíchán tak, aby se v něm rovnoměrně distribuovaly proteinové látky usazené na dně nádrže. Do čisté misky se vlije až 80-100 ml kapaliny potřebné pro analýzu MAU.
 • Nádoba připravená přímo pro studii by měla jít do laboratoře co nejdříve. Zbývající výběr lze nalít - již není potřeba.
 • Také na formuláři se směrem označte tělesnou hmotnost a výšku pacienta, protože tyto indikátory ovlivňují množství albuminu v moči. Při diagnostice je odborník bere v úvahu.

Dobré vědět! Hladiny albuminu v moči se mohou v noci mírně snižovat. V této denní době je člověk ve vodorovné poloze, zatímco jeho krevní tlak se poněkud snižuje. Rasa také ovlivňuje tento indikátor - u lidí s tmavou kůží bude mít močový test lepší výsledek..

Co je to analýza?

UIA test v moči určuje hladinu albuminu. Ale co to je? Albumin je protein, který se rozpustí ve vodě. Jsou produkovány játry a jsou hlavní složkou krevního séra..

UIA znamená mikroalbuminurii, ve které je v moči přítomno velké množství albuminu. Mikroalbuminurie je míra ztráty albuminu močí od 20 do 200 mcg za minutu nebo 30-300 mg za den.

Pro zdravé tělo je normou, když jen malé množství malého proteinu zvaného mikroalbumin zanechává moč. S vysokým počtem je tento protein klinickým příznakem časné nefropatie. Tento příznak je typický pro diabetiky, pacienty s rakovinou, pacienty se zánětlivými onemocněními močového ústrojí..

Ke stanovení množství mikroalbuminu v moči se používají následující typy studií:

 • Poměr albuminu a kreatininu v moči. Poměr albumin-kreatinin se stanoví zkoumáním průměrné části moči. Koncentrace proteinu se měří v jedné dávce moči a upravuje se na kreatin. Použití posledně jmenovaného v této studii je založeno na podobném principu použitém při stanovení rychlosti glomerulární filtrace. Je pozoruhodné, že analýza poměru albuminu a kreatininu je velmi informativní a snadno proveditelná. Je proto jednou z hlavních metod diagnostiky albuminurie..
 • Imunoturbidimetrické. Přímé imunoturbidimetrické studie jsou založeny na posouzení koncentrace proteinu podle zákalu roztoku. Kapalina se získá po precipitační reakci a interakci albuminu s imunoglobuliny.
 • Imunochemické. Imunochemická technika zahrnuje použití systému HemoCue, který je založen na imunochemické reakci s použitím monoklonálních protilátek. Takový komplex přispívá ke vzniku sedimentu, který je potom zachycen fotometrem.

Posouzení se také provádí pomocí pásových testů. Proužky definují 6 stupňů hladiny albuminu. Tato diagnostická metoda je z 90% spolehlivá. Pokud je výsledek pozitivní, k potvrzení se použijí metody detekce koncentrace proteinu. Například biologická tekutina se zkoumá na analyzátoru moči.

Populární testovací proužky pro stanovení albuminu jsou MicroalbuFan, proužky Uriscan, Micral-Test. Princip jejich práce je založen na imunochromatografické metodě využívající protilátky proti proteinu značenému speciálním enzymem (galaktosidázou) nebo koloidním zlatem.

Léčba mikroalbuminurie

Mikroalbuminurie je známkou toho, že vám hrozí rozvoj závažných a potenciálně život ohrožujících stavů, jako je chronické onemocnění ledvin a srdeční choroby.

Proto je tak důležité diagnostikovat tuto patologii v rané fázi..

Mikroalbuminurie se někdy nazývá „počáteční nefropatie“, protože to může být začátek nefrotického syndromu..

U diabetes mellitus v kombinaci s UIA je nutné provádět jednou ročně testy, které sledují váš stav.

Léky a změny životního stylu mohou zabránit dalšímu poškození ledvin. Může také snížit riziko onemocnění kardiovaskulárního systému..

Doporučení pro změny životního stylu:

 • cvičte pravidelně (150 minut týdně střední intenzity);
 • držet se stravy;
 • přestat kouřit (včetně elektronických cigaret);
 • snížit na alkohol;
 • kontrolovat hladinu cukru v krvi a pokud je výrazně zvýšena - okamžitě vyhledejte lékaře.

Při vysokém krevním tlaku jsou předepisovány různé skupiny léků na vysoký krevní tlak, nejčastěji jsou to inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE) a blokátory receptoru angiotensinu II (ARB). Jejich účel je důležitý, protože vysoký krevní tlak urychluje vývoj onemocnění ledvin..

Přítomnost mikroalbuminurie může být známkou poškození kardiovaskulárního systému, takže ošetřující lékař může předepsat statiny (Rosuvastatin, Atorvastatin). Tyto léky snižují hladinu cholesterolu, čímž snižují pravděpodobnost infarktu nebo mrtvice..

V případě otoku lze předepsat diuretika, například Veroshpiron.

V těžkých situacích s rozvojem chronického onemocnění ledvin bude nutná hemodialýza nebo transplantace ledvin. V každém případě je nutné léčit základní onemocnění, které způsobuje proteinurii..

Zdravá strava pomůže zpomalit progresi mikroalbuminurie a problémů s ledvinami, zejména pokud také snižuje krevní tlak, cholesterol a zabraňuje obezitě..

Zejména je důležité snížit množství:

 • nasycený tuk;
 • sůl;
 • potraviny s vysokým obsahem bílkovin, sodíku, draslíku a fosforu.

Podrobnější konzultace o výživě získáte od endokrinologa nebo odborníka na výživu. Vaše léčba je komplexní přístup a je velmi důležité spoléhat se nejen na léky.

Když se objeví mikroalbuminurie, je nutná komplexní léčba. Lékař předepisuje lék na snížení krevního tlaku, albuminu a cholesterolu. V případech, kdy v moči není žádná glukóza, je přiřazen inzulín.

Chcete-li zlepšit své zdraví a normalizovat obsah albuminu, musíte:

 • Udržujte cukr v krvi pod kontrolou,
 • Snažte se dostat infekční nemoci,
 • Sledujte krevní tlak a cholesterol,
 • Dodržujte dietu, která je založena na minimální kapacitě bílkovin a sacharidů,
 • Pijte alespoň 8 sklenic vody denně,
 • Zbavte se špatných návyků,
 • Transplantace ledvin (v extrémních případech, pokud léčba nefungovala).

V každém případě musíte mít na paměti, že rozluštění výsledků analýzy UIA v moči a samoléčení za to nestojí, protože to způsobí pouze poškození zdraví. Nezapomeňte vyhledat pomoc odborníka, pouze on bude schopen diagnostikovat nemoc a předepsat správnou léčbu.

(Zatím žádná hodnocení)

Obecná informace

Funkce ledvin zahrnují čištění krve od toxinů, nadměrného množství elektrolytů, solí a vody. V tomto případě se znovu vstřebávají proteiny, glukóza a krvinky osoby. Proteiny syntetizované v játrech, stejně jako proteiny dodávané s jídlem, jsou potřebné pro neustálé obnovování buněk ve všech orgánech a tkáních. Většina proteinových struktur v krvi je albumin. Jsou nezbytné k udržení onkotického krevního tlaku a optimální rovnováhy mezi složením krve a buněk v tkáních. Glomerulární struktury kortikální látky v ledvinách jsou zodpovědné za bezpečnost těchto proteinů v cirkulujícím kanálu. Dále již v distálních tubulích je voda a potřebné prvky reabsorbovány. Všechno ostatní nakonec vyjde z močových cest a je považováno za sekundární moč..

Pokud se projeví nedostatek funkčnosti ledvin a přes glomerulus proniká více než nezbytné množství látek, složení moči se významně změní. Uvolňování albuminu a dalších proteinů močí může výrazně narušit homeostázu krve. V této fázi však nejsou pozorovány žádné klinické projevy. Z tohoto důvodu vznikají potíže s časnou diagnózou selhání ledvin. K určení možné patologie je tedy nutná analýza moči na mikroalbuminurii.

Normalizace úrovně léčby

Léčba, kterou lékař předepíše pacientovi, bude-li detekována mikroalbuminurie, bude záviset na příčině výskytu albuminu v moči. Kromě analýzy moči existuje řada dalších studií, z nichž lékař vytvoří celkový obrázek a předepíše léky pro normální fungování renálního systému a sníží hladinu albuminu v moči.

Doporučení mnoha odborníků jsou následující:

 • vzdání se špatných návyků, jako je alkohol a kouření;
 • potřeba stabilizovat krevní tlak;
 • pít hodně tekutin;
 • boj proti infekčním onemocněním v těle;
 • strava s nízkým obsahem bílkovin a uhlohydrátů;
 • normalizace úrovně (pokud je to nutné);
 • pokud jsou v močovém traktu abnormality, pak o operaci rozhodují specialisté;
 • pokud je lékařův názor nefrit, budou vyžadovány glukokortikoidy.

Aby se zabránilo stagnaci v ledvinách, odborníci v oblasti urologie doporučují konzumovat alespoň dva litry čisté vody denně. Tato metoda prevence stagnace by však měla být zahájena pouze v případě, že neexistuje tendence k otoku končetin.

Jedním z nejdůležitějších pravidel pro úspěšnou léčbu je výběr optimální stravy. Lékař si pro pacienta zvolí takovou stravu, která nejméně přetíží ledviny. Pokud je hladina cukru v krvi zvýšená, musíte vytvořit nabídku, která vylučuje nebo snižuje množství uhlohydrátů..

Pokud byl pacient diagnostikován s extrémním stupněm selhání ledvin, může jeho život zachránit pouze orgánový transplantát, nebo jinou možností je hemodialýza. Hemodialýza je čištění krve od toxických produktů.

Aby nedošlo k přivedení choroby do terminálního stavu, je nutné provést testy včas, zjistit přítomnost choroby způsobující albumin v moči a zahájit příslušnou léčbu.

Další informace o mikroalbuminurii u diabetes mellitus z videa:

Příčiny onemocnění

Mikroalbuminurie je možnou komplikací diabetes mellitus 1. nebo 2. typu, i když je dobře kontrolována. Asi u jednoho z pěti lidí s diagnózou diabetu se UIA vyvine během 15 let.

Někdy se hodnota proteinu v moči mění v důsledku přirozených procesů.

Přirozené příčiny

 • Hypotermie (koupání ve studené vodě, pobyt v chladu).
 • Přehřátí těla (horké podmínky).
 • Stres, duševní napětí a poruchy.
 • Pití velkého množství tekutiny (pití i jídla, jako je meloun).
 • Kouření (zvláště nadměrné).
 • Období menstruace u žen.
 • Cvičení Cvičení.
 • U žen je po pohlavním styku zjištěna albóza.

Tyto faktory mohou vyvolat dočasné zvýšení albuminu v moči, a pokud jsou tyto důvody odstraněny, indikátor se normalizuje..

Zvýšení bílkovin v důsledku nemocí infekční a neinfekční povahy.

 • Akutní nebo chronická pyelonefritida, glomerulonefritida.
 • Hypertenzní abnormality.
 • Nefrotický syndrom, nefrosa.
 • Sarkoidóza.
 • Srdeční selhání.
 • Diabetická nefropatie.
 • Ateroskleróza.
 • Alkoholismus a kouření.
 • Gestóza těhotná.
 • Otrava léky, sůl těžkých kovů.

Existuje několik faktorů, pod jejichž vlivem je možné jedno uvolnění zvýšené koncentrace albuminu v moči. Proto by měla být vyšetřována rovnováha bílkovin v krvi systematickou analýzou moči po dobu 3 měsíců.

Mikroalbuminaria mohou být fyziologické i patologické povahy. První se vyskytuje v důsledku jednorázového působení na straně pacienta, zatímco patologický typ onemocnění je důsledkem těžké patologie těla.

Příčiny fyziologických mikroalbuminárií:

 • nadbytek fyzické práce;
 • výživa s vysokým obsahem bílkovin;
 • sportovní zátěž s vysokou intenzitou;
 • přítomnost nadváhy;
 • zneužívání alkoholu a kouření;
 • vysoká tělesná teplota z různých důvodů.

Mezi fyziologické příčiny mikroalbuminárií patří také charakteristiky rasy, bydliště a pohlaví pacienta. Diagnóza je typická pro dospělé muže.

Patologické mikroalbuminárie se vyskytují na pozadí následujících onemocnění:

 • diabetes je primárním zdrojem ztráty bílkovin v krvi;
 • podchlazení;
 • arteriální hypertenze;
 • patologické procesy v srdečním svalu a krevních cévách;
 • glomerulonefritida;
 • sarkoidóza.

Chcete-li získat spolehlivý výsledek analýzy na UIA, nemůžete brát biomateriál v následujících případech:

 • přítomnost bakteriální infekce;
 • virová onemocnění;
 • horečka;
 • horečka;
 • stav chronické únavy;
 • zvýšená fyzická aktivita.

Nedoporučuje se brát biomateriál pro stanovení mikroalbuminu v moči bezprostředně po jídle. Studie by měla být provedena přísně na lačný žaludek..

Testy na mikroalbuminu

Obecná analýza moči pro detekci bílkovinného proteinu je jediným testem, který vám umožní rozpoznat onemocnění nefropatie, a to v raných stádiích. Onemocnění nefropatie má několik typů, ale pod ním nese koncept patologických procesů, které vedou k poškození struktur ledvin a ledvin obecně.

Nefropatie má dvě odlišné fáze. V první fázi jsou změny ve funkčních vlastnostech téměř patrné, ale ve druhé fázi jsou projevy docela jasné, ale vývoj selhání ledvin je již pozorován. V četnosti případů lze první fázi vývoje nefropatie určit pouze tehdy, pokud tam bude včasná analýza moči a detekování frakcí albuminu.

Je třeba si uvědomit, že mikroalbuminurie, jedno z prvních stadií, které lze adekvátně léčit, s onemocněním ledvin.

Přiřazení analýzy je možné s následujícími podezřeními a patologickými stavy:

 1. V přítomnosti diabetes mellitus - protože toto onemocnění přímo souvisí s činností močového systému. Za účelem sledování fungování ledvin se jednou za 6 měsíců provádějí testy na přítomnost proteinových frakcí.
 2. S hypertenzí, chronickou povahou. Selhání ledvin je často charakterizováno vysokým krevním tlakem. Toto může být první poplašný zvon charakterizující onemocnění ledvin. K objasnění diagnózy prochází moč pro analýzu.
 3. V případě srdečního selhání - protože nedostatečné zásobování krví vede k selhání ledvin, funkce ledvin se snižuje a na tomto pozadí se může vyvinout selhání ledvin.
 4. Symptomatické projevy nefropatie, které se vyznačují projevy bolesti v bederní oblasti, slabostí, výskytem otoků na těle a zejména na obličeji a rukou, pocitem žízně. Nejčastěji však v počátečních stádiích nefropatie neexistuje symptomatologie.
 5. U autoimunitních poruch - systémový lupus. Toto onemocnění je charakterizováno poškozením všech orgánů a systémů lidského těla a ledviny nejsou výjimkou.

Co dělat, když je mikroalbumin zvýšený

Pokud močový test na UIA potvrdil přítomnost velkého množství albuminu v moči, je nutné zcela změnit životní styl, aby nedošlo k vážným následkům.

 • Za tímto účelem lékaři doporučují dietu s nízkým obsahem bílkovin a uhlohydrátů..
 • Strava by měla být obohacena o užitečné produkty, jako jsou celozrnné cereálie, luštěniny, cereálie, zelenina, byliny, libové maso nebo ryby, mléčné výrobky s nízkým obsahem tuku, vejce. Je lepší odmítnout konzervační látky, uzené maso, okurky, rychlé občerstvení a horké koření. Aby nedošlo k přetížení ledvin během dne, mělo by se jídlo brát v malých porcích až 6krát.
 • V případě narušení močového systému je užívání alkoholu kontraindikováno. Alkohol narušuje absorpci bílkovin. Ale výjimečně můžete někdy vypít sklenici červeného suchého vína.
 • Lékaři také nedoporučují kouření. Tato závislost vede k vazospasmu, díky kterému srdce začíná pracovat v intenzivním režimu.
 • Chcete-li normalizovat hladinu krevního tlaku, musíte jít na sport až 4krát týdně po dobu 30 minut. Den se doporučuje vypít 8-12 sklenic vody. Při fyzické aktivitě se zvyšuje množství spotřebované tekutiny.
 • Aby se zabránilo rozvoji nebo progresi diabetu, je nutné kontrolovat hladinu glukózy v krvi. Koneckonců, překročení normy (od 100 mg / dl) negativně ovlivňuje funkci ledvin.
 • Pokud mluvíme o lékařském ošetření, pak s mikroalbuminurií mohou být předepsány ACE inhibitory. Tyto léky rozšiřují krevní cévy, což vede ke snížení krevního tlaku..
 • S vysokou hladinou bílkovin v moči jsou často předepisovány statiny. Léky snižují množství špatného cholesterolu v těle a ucpávají cévní lumen. Statiny také zpomalují tvorbu škodlivých látek v játrech, což usnadňuje fungování ledvin a srdce..
 • Pokud je cukrovka příčinou mikroalbuminurie, musí být pacientovi injikován neustále inzulín. Je to hormon, který podporuje transport glukózy (zdroje energie) do buněk. S jeho nedostatkem se cukr shromažďuje v krvi, což vede k poruše celého těla.
 • U chronické hyperglykémie je nezbytná celoživotní podpůrná léčba pro normalizaci funkce ledvin. Vážná forma onemocnění končí výskytem, ​​který často vyžaduje hemodialýzu (plazmová filtrace).

Takže obsah albuminu v moči výrazně zvyšuje pravděpodobnost vývoje nebo progrese patologických stavů srdce a krevních cév, nefropatie, aterosklerózy, hypertenze. Přítomnost všech těchto chorob vede k předčasné smrti. Analýza moči při UIA je proto důležitým diagnostickým opatřením, které vám umožní identifikovat problém v rané fázi a provádět léčbu zaměřenou na zlepšení zdraví a prodloužení života.

Definice pojmu

Analýza UIA je diagnostická studie, která vám umožní určit kvantitativní a kvalitativní složení albuminového proteinu v biologické tekutině lidského těla. Přítomnost této látky v moči naznačuje vážnou patologii. Podle lékařů je díky této analýze možné identifikovat počáteční příznaky onemocnění ledvin a cév v raných stádiích, což zase dává naději na záchranu životů pacientů ve zvláště závažných případech.

Toto onemocnění je charakterizováno pěti úrovněmi závažnosti:

 1. V počátečním stádiu patologické změny není přítomnost mikroalbuminu v moči symptomatická.
 2. Druhé stadium je také asymptomatické, množství albuminu v moči nepřekračuje normu, i když se patologie stále vyvíjí.
 3. Třetí fáze je charakterizována pre-nefrotickým stavem. Při této úrovni onemocnění může být přítomnost albuminu v moči stanovena pomocí studie UIA. Chcete-li to provést, moč pro diagnózu. V některých případech lékaři předepisují další postupy pro diagnostickou studii zaměřenou na posouzení funkčnosti ledvinových glomerulů.
 4. Fáze nefrosy je charakterizována ostrými skoky krevního tlaku u pacienta a otokem obličeje a nohou. Při analýze moči jsou jasně patrné příznaky proteinurie, erytrocyturie, kreatininu a močoviny.
 5. Poslední fáze je definována jako běžící proces selhání ledvin. Během tohoto období je pacient charakterizován častými záchvaty hypertenze, otok obličeje a nohou prakticky nezmizí, analýza moči ukazuje přítomnost bílkovin, krevních buněk, částic močoviny a kreatininu v nepřítomnosti cukru.

Uvedená úroveň onemocnění se vyskytuje u diabetiků. S předčasnou odpovědí na symptomy patologie se ve většině případů pacient dostane do diabetického kómatu a může zemřít.

Fáze diabetické nefropatie

Od nástupu diabetu do nástupu nefropatie uplyne 10-25 let. V počátečních stádiích nemoci pacient necítí žádné příznaky.