Vysoké hladiny mikroalbuminu v moči jsou časným ukazatelem nefropatie

Mikroalbuminurie může být signálem nejčasnějších abnormalit ve fungování ledvin. Za tímto účelem se provádí MAU test, aby se identifikovaly procesy patologického poškození cév (ateroskleróza) v těle, a tedy zvýšená pravděpodobnost srdečních chorob. Vzhledem k relativní snadnosti detekce přebytku albuminu v moči je snadné pochopit význam a hodnotu této analýzy v lékařské praxi..

Microalbuminuria - co to je

Albumin je typ proteinu cirkulujícího v lidské krevní plazmě. Plní v těle transportní funkci, která je zodpovědná za stabilizaci tlaku tekutin v krevním řečišti. Normálně může vstoupit do moči v symbolických množstvích, na rozdíl od těžších molekulárních frakcí proteinových frakcí (neměly by být v moči vůbec).

Důvodem je skutečnost, že velikost albuminových molekul je menší a blíže průměru pórů renální membrány.

Jinými slovy, i když filtrační krevní síto (glomerulární membrána) ještě není poškozeno, ale dochází ke zvýšení tlaku v kapilárách glomerulů nebo ke změně „propustnosti“ ledvin, koncentrace albuminu se prudce a výrazně zvyšuje. V tomto případě jiné proteiny v moči nejsou pozorovány ani ve stopových koncentracích.

Tento jev se nazývá mikroalbuminurie - výskyt albuminu v moči v koncentraci převyšující normu v nepřítomnosti jiných typů proteinů.

Toto je přechodný stav mezi normoalbuminurií a minimální proteinurií (pokud je albumin kombinován s jinými proteiny a je stanoven pomocí testů na celkový protein).

Výsledek analýzy UIA je časným markerem změn v renální tkáni a umožňuje vám předpovědět stav pacientů s arteriální hypertenzí.

Normy pro mikroalbuminy

Ke stanovení albuminu v moči doma se používají testovací proužky k semikvantitativním odhadu koncentrace proteinu v moči. Hlavní indikací pro jejich použití je pacient patřící k rizikovým skupinám: přítomnost diabetes mellitus nebo hypertenze.

Měřítko testovacího proužku má šest stupňů:

 • „Není určeno“;
 • "Stopová koncentrace" - do 150 mg / l;
 • „Microalbuminuria“ - až do 300 mg / l;
 • "Makroalbuminurie" - 1000 mg / l;
 • "Proteinurie" - 2000 mg / l;
 • "Proteinurie" - více než 2000 mg / l;

Pokud je výsledek screeningu negativní nebo „stopy“, v budoucnu se doporučuje pravidelně provádět studii pomocí testovacích proužků.

Pokud je výsledek screeningu moči pozitivní (hodnota 300 mg / l), bude vyžadováno potvrzení abnormální koncentrace laboratorními testy..

Materiál pro posledně jmenované může být:

 • jediná (ranní) část moči není nejpřesnější možností, vzhledem k tomu, že v různých denních dobách dochází k odchylkám ve vylučování bílkoviny močí, je vhodná pro screeningové studie;
 • denní dávka moči - vhodná v případě potřeby monitorování terapie nebo hloubkové diagnostiky.

Výsledkem studie v prvním případě bude pouze koncentrace albuminu, ve druhém bude přidáno denní vylučování proteinu.

V některých případech je stanoven indikátor albuminu / kreatininu, který umožňuje dosáhnout větší přesnosti při odběru jedné (náhodné) části moči. Korekce hladiny kreatininu eliminuje zkreslení výsledku v důsledku nerovnoměrného režimu pití.

Analytické standardy UIA jsou uvedeny v tabulce:

Uvolňování albuminu denněAlbumin / kreatininRanní soustředění
Norma30 mg / den17 mg / g (muži) 25 mg / g (ženy) nebo 2,5 mg / mmol (muži) 3,5 mg / mmol (ženy)30 mg / l

U dětí by v moči neměl být prakticky žádný albumin, fyziologicky odůvodněné je také snížení jeho hladiny u těhotných žen ve srovnání s předchozími výsledky (bez známek malátnosti).

Dešifrování analytických dat

V závislosti na kvantitativním obsahu albuminu lze rozlišit tři typy možného stavu pacienta, které jsou vhodně tabelovány:

Denní albuminAlbumin / kreatininAlbumin / kreatinin
Norma30 mg / den25 mg / g3 mg / mmol
Mikroalbuminurie30-300 mg / den25-300 mg / g3-30 mg / mmol
Makroalbuminurie300 a více mg / den300 a více mg / g30 a více mg / mmol

Někdy se také používá analytický ukazatel nazývaný rychlost vylučování albuminu močí, která se určuje v určitém časovém intervalu nebo za den. Jeho hodnoty jsou dešifrovány následovně:

 • 20 mcg / min - normální albuminurie;
 • 20 - 199 mcg / min - mikroalbuminurie;
 • 200 a více - makroalbuminurie.

Tato čísla můžete interpretovat následovně:

 • stávající prahová hodnota bude pravděpodobně v budoucnu snížena. Důvodem jsou studie týkající se zvýšeného rizika srdečních a vaskulárních patologií již při rychlosti vylučování 4,8 μg / min (nebo od 5 do 20 μg / min). Z toho můžeme učinit závěr - nezanedbávat screening a kvantitativní analýzy, i když jediný test neprokázal mikroalbuminurii. To je zvláště důležité u lidí s nepatologickým vysokým krevním tlakem;
 • pokud je v krvi detekována albuminová mikrokoncentrace, ale neexistuje diagnóza, která by pacientovi umožňovala být ohrožena, je vhodné stanovit diagnózu. Jeho účelem je vyloučit přítomnost diabetes mellitus nebo hypertenze;
 • Pokud se mikroalbuminurie objeví na pozadí diabetu nebo hypertenze, je nutné pomocí terapie přiblížit doporučené hodnoty cholesterolu, tlaku, triglyceridů a glykovaného hemoglobinu. Soubor takových opatření je schopen snížit riziko úmrtí o 50%;
 • je-li diagnostikována makroalbuminurie, je vhodné analyzovat obsah těžkých bílkovin a určit typ proteinurie, což naznačuje výrazné poškození ledvin.

Diagnóza mikroalbuminurie má velkou klinickou hodnotu v přítomnosti ne jediného výsledku analýzy, ale několika, s intervalem 3–6 měsíců. Umožňují lékaři určit dynamiku změn v ledvinách a kardiovaskulárním systému (stejně jako účinnost předepsané terapie).

Příčiny vysokého albuminu

V některých případech může jediná studie odhalit zvýšení albuminu z fyziologických důvodů:

 • převážně proteinová strava;
 • fyzické a emoční přetížení;
 • těhotenství;
 • porušení pitného režimu, dehydratace;
 • užívání nesteroidních protizánětlivých léčiv;
 • stáří;
 • přehřátí nebo naopak, podchlazení těla;
 • přebytek nikotinu vstupujícího do těla při kouření;
 • kritické dny u žen;
 • funkce závodu.

Pokud jsou změny koncentrace spojeny s uvedenými stavy, lze výsledek analýzy považovat za falešně pozitivní a neinformativní pro diagnostiku. V takových případech je nutné zajistit správnou přípravu a biomateriál předat znovu po třech dnech.

Mikroalbuminurie může také naznačovat zvýšené riziko srdečních a cévních onemocnění a indikátor poškození ledvin ve velmi raných stádiích. V této funkci může doprovázet následující nemoci:

 • diabetes mellitus 1. a 2. typu - albumin vstupuje do moči v důsledku poškození krevních cév ledvin na pozadí zvýšení hladiny cukru v krvi. Při absenci diagnózy a terapie diabetická nefropatie rychle postupuje;
 • hypertenze - analýza UIA naznačuje, že toto systémové onemocnění již způsobuje komplikace v ledvinách;
 • metabolický syndrom se souběžnou obezitou a sklonem k trombóze;
 • obecná ateroskleróza, která nemůže ovlivnit cévy, které zajišťují průtok krve v ledvinách;
 • zánětlivá onemocnění ledvinové tkáně. V chronické formě je analýza zvláště důležitá, protože patologické změny nejsou akutní a mohou nastat bez závažných symptomů;
 • chronické otravy alkoholem a nikotinem;
 • nefrotický syndrom (primární a sekundární, u dětí);
 • srdeční selhání;
 • vrozená nesnášenlivost fruktózy, včetně dětí;
 • systémový lupus erythematosus - onemocnění je doprovázeno proteinurií nebo specifickou nefritidou;
 • těhotenské komplikace;
 • pankreatitida
 • infekční zánět orgánů genitourinární sféry;
 • selhání ledvin po transplantaci orgánů.

Riziková skupina, jejímž zástupcům je ukázána rutinní studie o albuminu v moči, zahrnuje pacienty s diabetes mellitus, hypertenzí, chronickou glomerulonefritidou a pacienty po transplantaci dárcovského orgánu.

Jak se připravit na denní UIA

Tento typ vyšetření poskytuje největší přesnost, ale bude vyžadovat provedení jednoduchých doporučení:

 • den před odběrem a během něj, aby nedošlo k užívání diuretik, stejně jako antihypertenziv skupiny inhibitorů ACE (obecně by užívání léků mělo být konzultováno s lékařem předem);
 • den před odebráním moči, stresových a emocionálně obtížných situací je třeba se vyvarovat intenzivního tělesného tréninku;
 • nejméně dva dny přestat pít alkohol, „energii“, pokud je to možné, kouření;
 • pozorovat pitný režim a nepřetěžovat tělo bílkovinným jídlem;
 • test by neměl být prováděn během neinfekčního zánětu nebo infekce a kritických dnů (u žen);
 • vyhnout se pohlavnímu styku den před sbírkou (pro muže).

Jak předat analýzu

Shromažďování denních biomateriálů je o něco obtížnější než jediné porce, proto je lepší dělat vše pečlivě a minimalizovat tak možnost zkreslení výsledku. Pořadí akcí by mělo být následující:

 1. Je vhodné odebírat moč takovým způsobem, aby bylo zajištěno její dodání do laboratoře následující den, při dodržení intervalu odběru (24 hodin). Například, sbírat moč od 8:00 do 8:00..
 2. Připravte si dva sterilní kontejnery - malé a velké.
 3. Ihned po probuzení vyprázdněte močový měchýř bez sebrání moči..
 4. Postarejte se o hygienu vnějších genitálií.
 5. Nyní, během každého močení, je nutné shromažďovat vylučovanou tekutinu do malé nádoby a nalít do velké. Skladujte přísně v chladničce.
 6. Musí být stanoven čas první diurézy za účelem odběru.
 7. Poslední část moči by měla být odebrána ráno následujícího dne.
 8. Dostaňte se před objem kapaliny ve velké nádrži, napište na směrový list.
 9. Jak promíchat moč a nalít asi 50 ml do malé nádoby.
 10. Nezapomeňte si na formuláři poznamenat výšku a hmotnost, jakož i čas prvního močení.
 11. Nyní můžete nosit malý kontejner s biomateriálem a směrem do laboratoře.

Pokud je odebrána jediná porce (screeningový test), pak jsou pravidla podobná úspěšnému obecnému testu moči.

Analýza pro detekci mikroalbuminurie je bezbolestná metoda pro včasnou diagnostiku srdečních chorob a současného poškození ledvin. Pomůže rozpoznat nebezpečný trend, i když neexistují žádné diagnózy „hypertenze“ nebo „diabetes mellitus“ nebo jejich sebemenší příznaky.

Včasná terapie pomůže zabránit vývoji budoucí patologie nebo zmírní průběh existujících a sníží riziko komplikací.

Jaká porušení jsou naznačena mikroalbuminem v moči? Jak provést analýzu na mikroalbuminurii

Jak předat analýzu

Pro stanovení mikroalbuminu v moči existují různé metody:

 • Proužkový test;
 • Analýza ranní moči;
 • Analýza moči.

Nejpřesnější je výpočet množství albuminu za den. Denní moč se zpravidla shromažďuje v nemocničním zařízení u pacientů s onemocněním ledvin nebo v případě potřeby k vyloučení těchto patologií.

Za tímto účelem odeberte a vyhodnoťte všechny porce moči za den a studujte množství albuminu v každém z nich.

Při diagnostice a podezření na nemoc se v ranní moči studuje albumin. Aby výsledky analýzy byly co nejspolehlivější, je nutné se na analýzu připravit a správně odebrat moč.

Při přípravě 3 dny před testem se doporučuje upustit od bílkovinných potravin, užívání hormonálních léků, antibiotik, diuretik a snížení fyzické aktivity.

Pro analýzu je nutné odebrat průměrnou část ranní moči ihned po probuzení. Před odběrem testů je nutné provést záchod vnějších pohlavních orgánů, připravit sterilní nádobu. Doporučuje se odebírat moč pro analýzu v množství nejméně 50 - 70 ml.

Pruhový test je testovací proužek, který se používá doma pro rychlou diagnostiku. Metoda není přesná, doporučuje se pro vlastní monitorování močového systému u pacientů s diabetes mellitus, arteriální hypertenzí a onemocněním ledvin.

Pro analýzu se zkušební proužek ponoří do čerstvě odebrané moči. Výsledky jsou hodnoceny v šesti stupních:

 • - - chybí nebo není určeno;
 • Stopy - koncentrace albuminu nepřesahuje 150 mg / l. Považuje se za přijatelnou normu;
 • Mikroalbuminurie - až 300 mg l. Hraniční stav, pokud se takový výsledek opakuje během několika dnů, doporučuje se provést průzkum.
 • Makroalbuminurie - až do 1000 mg l. Pokud se takové výsledky objeví, je nutné provést analýzu v laboratoři.
 • Proteinurie - až do 2000 mg l. Tento výsledek naznačuje porušení práce ledvin, je nutné podstoupit vyšetření.
 • Proteinurie - více než 2000 mg l. Pokud byla diagnostikována masivní proteinurie, je naléhavá potřeba kontaktovat nefrologa nebo terapeuta, aby se vyloučily život ohrožující stavy..

Dáme moč pro výzkum správně

Jak udělat močový test UIA? Při sběru sekretů pro tuto diagnózu hodně záleží na správných činnostech pacienta. Stejně jako u jiných vyšetření musí být moč odebraná ke stanovení mikroalbuminu umístěna do sterilní nádoby. Před odebráním vylučované tekutiny musí osoba vždy sledovat hygienu svých pohlavních orgánů a v případě potřeby ji důkladně omýt. Ženy nesmějí během menstruace podávat moč na testy UIA.

Výběr sekrecí pro takovou diagnózu by měl být proveden podle následujícího plánu:

 • Určete koncentraci albuminu v moči shromážděné během dne (24 hodin). Tento postup se obvykle začíná první den v 8 hodin a druhý den končí v 8 hodin.
 • Analýza moči v UIA někdy vyžaduje shromáždění průměrné části vylučované tekutiny. To znamená, že nejprve musíte močit na záchodě, poté naplňte sklenici malým množstvím moči (ne po okraj, asi 50-60 ml).
 • Pokud je shromažďován pro výzkum, pak je celý objem sekrecí umístěn do společné misky (nutně sterilizované). Tento biomateriál obsahuje na tmavém a docela chladném místě..
 • Veškerá moč vylučovaná pacientem za den se měří v mililitrech. Výsledky výpočtu se zadávají do zvláštního sloupce na formuláři se směrem.
 • Poté je veškerý biologický materiál smíchán tak, aby se v něm rovnoměrně distribuovaly proteinové látky usazené na dně nádrže. Do čisté misky se vlije až 80-100 ml kapaliny potřebné pro analýzu MAU.
 • Nádoba připravená přímo pro studii by měla jít do laboratoře co nejdříve. Zbývající výběr lze nalít - již není potřeba.
 • Také na formuláři se směrem označte tělesnou hmotnost a výšku pacienta, protože tyto indikátory ovlivňují množství albuminu v moči. Při diagnostice je odborník bere v úvahu.

Dobré vědět! Hladiny albuminu v moči se mohou v noci mírně snižovat. V této denní době je člověk ve vodorovné poloze, zatímco jeho krevní tlak se poněkud snižuje. Rasa také ovlivňuje tento indikátor - u lidí s tmavou kůží bude mít močový test lepší výsledek..

Co je to analýza?

UIA test v moči určuje hladinu albuminu. Ale co to je? Albumin je protein, který se rozpustí ve vodě. Jsou produkovány játry a jsou hlavní složkou krevního séra..

UIA znamená mikroalbuminurii, ve které je v moči přítomno velké množství albuminu. Mikroalbuminurie je míra ztráty albuminu močí od 20 do 200 mcg za minutu nebo 30-300 mg za den.

Pro zdravé tělo je normou, když jen malé množství malého proteinu zvaného mikroalbumin zanechává moč. S vysokým počtem je tento protein klinickým příznakem časné nefropatie. Tento příznak je typický pro diabetiky, pacienty s rakovinou, pacienty se zánětlivými onemocněními močového ústrojí..

Ke stanovení množství mikroalbuminu v moči se používají následující typy studií:

 • Poměr albuminu a kreatininu v moči. Poměr albumin-kreatinin se stanoví zkoumáním průměrné části moči. Koncentrace proteinu se měří v jedné dávce moči a upravuje se na kreatin. Použití posledně jmenovaného v této studii je založeno na podobném principu použitém při stanovení rychlosti glomerulární filtrace. Je pozoruhodné, že analýza poměru albuminu a kreatininu je velmi informativní a snadno proveditelná. Je proto jednou z hlavních metod diagnostiky albuminurie..
 • Imunoturbidimetrické. Přímé imunoturbidimetrické studie jsou založeny na posouzení koncentrace proteinu podle zákalu roztoku. Kapalina se získá po precipitační reakci a interakci albuminu s imunoglobuliny.
 • Imunochemické. Imunochemická technika zahrnuje použití systému HemoCue, který je založen na imunochemické reakci s použitím monoklonálních protilátek. Takový komplex přispívá ke vzniku sedimentu, který je potom zachycen fotometrem.

Posouzení se také provádí pomocí pásových testů. Proužky definují 6 stupňů hladiny albuminu. Tato diagnostická metoda je z 90% spolehlivá. Pokud je výsledek pozitivní, k potvrzení se použijí metody detekce koncentrace proteinu. Například biologická tekutina se zkoumá na analyzátoru moči.

Populární testovací proužky pro stanovení albuminu jsou MicroalbuFan, proužky Uriscan, Micral-Test. Princip jejich práce je založen na imunochromatografické metodě využívající protilátky proti proteinu značenému speciálním enzymem (galaktosidázou) nebo koloidním zlatem.

Léčba mikroalbuminurie

Mikroalbuminurie je známkou toho, že vám hrozí rozvoj závažných a potenciálně život ohrožujících stavů, jako je chronické onemocnění ledvin a srdeční choroby.

Proto je tak důležité diagnostikovat tuto patologii v rané fázi..

Mikroalbuminurie se někdy nazývá „počáteční nefropatie“, protože to může být začátek nefrotického syndromu..

U diabetes mellitus v kombinaci s UIA je nutné provádět jednou ročně testy, které sledují váš stav.

Léky a změny životního stylu mohou zabránit dalšímu poškození ledvin. Může také snížit riziko onemocnění kardiovaskulárního systému..

Doporučení pro změny životního stylu:

 • cvičte pravidelně (150 minut týdně střední intenzity);
 • držet se stravy;
 • přestat kouřit (včetně elektronických cigaret);
 • snížit na alkohol;
 • kontrolovat hladinu cukru v krvi a pokud je výrazně zvýšena - okamžitě vyhledejte lékaře.

Při vysokém krevním tlaku jsou předepisovány různé skupiny léků na vysoký krevní tlak, nejčastěji jsou to inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE) a blokátory receptoru angiotensinu II (ARB). Jejich účel je důležitý, protože vysoký krevní tlak urychluje vývoj onemocnění ledvin..

Přítomnost mikroalbuminurie může být známkou poškození kardiovaskulárního systému, takže ošetřující lékař může předepsat statiny (Rosuvastatin, Atorvastatin). Tyto léky snižují hladinu cholesterolu, čímž snižují pravděpodobnost infarktu nebo mrtvice..

V případě otoku lze předepsat diuretika, například Veroshpiron.

V těžkých situacích s rozvojem chronického onemocnění ledvin bude nutná hemodialýza nebo transplantace ledvin. V každém případě je nutné léčit základní onemocnění, které způsobuje proteinurii..

Zdravá strava pomůže zpomalit progresi mikroalbuminurie a problémů s ledvinami, zejména pokud také snižuje krevní tlak, cholesterol a zabraňuje obezitě..

Zejména je důležité snížit množství:

 • nasycený tuk;
 • sůl;
 • potraviny s vysokým obsahem bílkovin, sodíku, draslíku a fosforu.

Podrobnější konzultace o výživě získáte od endokrinologa nebo odborníka na výživu. Vaše léčba je komplexní přístup a je velmi důležité spoléhat se nejen na léky.

Když se objeví mikroalbuminurie, je nutná komplexní léčba. Lékař předepisuje lék na snížení krevního tlaku, albuminu a cholesterolu. V případech, kdy v moči není žádná glukóza, je přiřazen inzulín.

Chcete-li zlepšit své zdraví a normalizovat obsah albuminu, musíte:

 • Udržujte cukr v krvi pod kontrolou,
 • Snažte se dostat infekční nemoci,
 • Sledujte krevní tlak a cholesterol,
 • Dodržujte dietu, která je založena na minimální kapacitě bílkovin a sacharidů,
 • Pijte alespoň 8 sklenic vody denně,
 • Zbavte se špatných návyků,
 • Transplantace ledvin (v extrémních případech, pokud léčba nefungovala).

V každém případě musíte mít na paměti, že rozluštění výsledků analýzy UIA v moči a samoléčení za to nestojí, protože to způsobí pouze poškození zdraví. Nezapomeňte vyhledat pomoc odborníka, pouze on bude schopen diagnostikovat nemoc a předepsat správnou léčbu.

(Zatím žádná hodnocení)

Obecná informace

Funkce ledvin zahrnují čištění krve od toxinů, nadměrného množství elektrolytů, solí a vody. V tomto případě se znovu vstřebávají proteiny, glukóza a krvinky osoby. Proteiny syntetizované v játrech, stejně jako proteiny dodávané s jídlem, jsou potřebné pro neustálé obnovování buněk ve všech orgánech a tkáních. Většina proteinových struktur v krvi je albumin. Jsou nezbytné k udržení onkotického krevního tlaku a optimální rovnováhy mezi složením krve a buněk v tkáních. Glomerulární struktury kortikální látky v ledvinách jsou zodpovědné za bezpečnost těchto proteinů v cirkulujícím kanálu. Dále již v distálních tubulích je voda a potřebné prvky reabsorbovány. Všechno ostatní nakonec vyjde z močových cest a je považováno za sekundární moč..

Pokud se projeví nedostatek funkčnosti ledvin a přes glomerulus proniká více než nezbytné množství látek, složení moči se významně změní. Uvolňování albuminu a dalších proteinů močí může výrazně narušit homeostázu krve. V této fázi však nejsou pozorovány žádné klinické projevy. Z tohoto důvodu vznikají potíže s časnou diagnózou selhání ledvin. K určení možné patologie je tedy nutná analýza moči na mikroalbuminurii.

Normalizace úrovně léčby

Léčba, kterou lékař předepíše pacientovi, bude-li detekována mikroalbuminurie, bude záviset na příčině výskytu albuminu v moči. Kromě analýzy moči existuje řada dalších studií, z nichž lékař vytvoří celkový obrázek a předepíše léky pro normální fungování renálního systému a sníží hladinu albuminu v moči.

Doporučení mnoha odborníků jsou následující:

 • vzdání se špatných návyků, jako je alkohol a kouření;
 • potřeba stabilizovat krevní tlak;
 • pít hodně tekutin;
 • boj proti infekčním onemocněním v těle;
 • strava s nízkým obsahem bílkovin a uhlohydrátů;
 • normalizace úrovně (pokud je to nutné);
 • pokud jsou v močovém traktu abnormality, pak o operaci rozhodují specialisté;
 • pokud je lékařův názor nefrit, budou vyžadovány glukokortikoidy.

Aby se zabránilo stagnaci v ledvinách, odborníci v oblasti urologie doporučují konzumovat alespoň dva litry čisté vody denně. Tato metoda prevence stagnace by však měla být zahájena pouze v případě, že neexistuje tendence k otoku končetin.

Jedním z nejdůležitějších pravidel pro úspěšnou léčbu je výběr optimální stravy. Lékař si pro pacienta zvolí takovou stravu, která nejméně přetíží ledviny. Pokud je hladina cukru v krvi zvýšená, musíte vytvořit nabídku, která vylučuje nebo snižuje množství uhlohydrátů..

Pokud byl pacient diagnostikován s extrémním stupněm selhání ledvin, může jeho život zachránit pouze orgánový transplantát, nebo jinou možností je hemodialýza. Hemodialýza je čištění krve od toxických produktů.

Aby nedošlo k přivedení choroby do terminálního stavu, je nutné provést testy včas, zjistit přítomnost choroby způsobující albumin v moči a zahájit příslušnou léčbu.

Další informace o mikroalbuminurii u diabetes mellitus z videa:

Příčiny onemocnění

Mikroalbuminurie je možnou komplikací diabetes mellitus 1. nebo 2. typu, i když je dobře kontrolována. Asi u jednoho z pěti lidí s diagnózou diabetu se UIA vyvine během 15 let.

Někdy se hodnota proteinu v moči mění v důsledku přirozených procesů.

Přirozené příčiny

 • Hypotermie (koupání ve studené vodě, pobyt v chladu).
 • Přehřátí těla (horké podmínky).
 • Stres, duševní napětí a poruchy.
 • Pití velkého množství tekutiny (pití i jídla, jako je meloun).
 • Kouření (zvláště nadměrné).
 • Období menstruace u žen.
 • Cvičení Cvičení.
 • U žen je po pohlavním styku zjištěna albóza.

Tyto faktory mohou vyvolat dočasné zvýšení albuminu v moči, a pokud jsou tyto důvody odstraněny, indikátor se normalizuje..

Zvýšení bílkovin v důsledku nemocí infekční a neinfekční povahy.

 • Akutní nebo chronická pyelonefritida, glomerulonefritida.
 • Hypertenzní abnormality.
 • Nefrotický syndrom, nefrosa.
 • Sarkoidóza.
 • Srdeční selhání.
 • Diabetická nefropatie.
 • Ateroskleróza.
 • Alkoholismus a kouření.
 • Gestóza těhotná.
 • Otrava léky, sůl těžkých kovů.

Existuje několik faktorů, pod jejichž vlivem je možné jedno uvolnění zvýšené koncentrace albuminu v moči. Proto by měla být vyšetřována rovnováha bílkovin v krvi systematickou analýzou moči po dobu 3 měsíců.

Mikroalbuminaria mohou být fyziologické i patologické povahy. První se vyskytuje v důsledku jednorázového působení na straně pacienta, zatímco patologický typ onemocnění je důsledkem těžké patologie těla.

Příčiny fyziologických mikroalbuminárií:

 • nadbytek fyzické práce;
 • výživa s vysokým obsahem bílkovin;
 • sportovní zátěž s vysokou intenzitou;
 • přítomnost nadváhy;
 • zneužívání alkoholu a kouření;
 • vysoká tělesná teplota z různých důvodů.

Mezi fyziologické příčiny mikroalbuminárií patří také charakteristiky rasy, bydliště a pohlaví pacienta. Diagnóza je typická pro dospělé muže.

Patologické mikroalbuminárie se vyskytují na pozadí následujících onemocnění:

 • diabetes je primárním zdrojem ztráty bílkovin v krvi;
 • podchlazení;
 • arteriální hypertenze;
 • patologické procesy v srdečním svalu a krevních cévách;
 • glomerulonefritida;
 • sarkoidóza.

Chcete-li získat spolehlivý výsledek analýzy na UIA, nemůžete brát biomateriál v následujících případech:

 • přítomnost bakteriální infekce;
 • virová onemocnění;
 • horečka;
 • horečka;
 • stav chronické únavy;
 • zvýšená fyzická aktivita.

Nedoporučuje se brát biomateriál pro stanovení mikroalbuminu v moči bezprostředně po jídle. Studie by měla být provedena přísně na lačný žaludek..

Testy na mikroalbuminu

Obecná analýza moči pro detekci bílkovinného proteinu je jediným testem, který vám umožní rozpoznat onemocnění nefropatie, a to v raných stádiích. Onemocnění nefropatie má několik typů, ale pod ním nese koncept patologických procesů, které vedou k poškození struktur ledvin a ledvin obecně.

Nefropatie má dvě odlišné fáze. V první fázi jsou změny ve funkčních vlastnostech téměř patrné, ale ve druhé fázi jsou projevy docela jasné, ale vývoj selhání ledvin je již pozorován. V četnosti případů lze první fázi vývoje nefropatie určit pouze tehdy, pokud tam bude včasná analýza moči a detekování frakcí albuminu.

Je třeba si uvědomit, že mikroalbuminurie, jedno z prvních stadií, které lze adekvátně léčit, s onemocněním ledvin.

Přiřazení analýzy je možné s následujícími podezřeními a patologickými stavy:

 1. V přítomnosti diabetes mellitus - protože toto onemocnění přímo souvisí s činností močového systému. Za účelem sledování fungování ledvin se jednou za 6 měsíců provádějí testy na přítomnost proteinových frakcí.
 2. S hypertenzí, chronickou povahou. Selhání ledvin je často charakterizováno vysokým krevním tlakem. Toto může být první poplašný zvon charakterizující onemocnění ledvin. K objasnění diagnózy prochází moč pro analýzu.
 3. V případě srdečního selhání - protože nedostatečné zásobování krví vede k selhání ledvin, funkce ledvin se snižuje a na tomto pozadí se může vyvinout selhání ledvin.
 4. Symptomatické projevy nefropatie, které se vyznačují projevy bolesti v bederní oblasti, slabostí, výskytem otoků na těle a zejména na obličeji a rukou, pocitem žízně. Nejčastěji však v počátečních stádiích nefropatie neexistuje symptomatologie.
 5. U autoimunitních poruch - systémový lupus. Toto onemocnění je charakterizováno poškozením všech orgánů a systémů lidského těla a ledviny nejsou výjimkou.

Co dělat, když je mikroalbumin zvýšený

Pokud močový test na UIA potvrdil přítomnost velkého množství albuminu v moči, je nutné zcela změnit životní styl, aby nedošlo k vážným následkům.

 • Za tímto účelem lékaři doporučují dietu s nízkým obsahem bílkovin a uhlohydrátů..
 • Strava by měla být obohacena o užitečné produkty, jako jsou celozrnné cereálie, luštěniny, cereálie, zelenina, byliny, libové maso nebo ryby, mléčné výrobky s nízkým obsahem tuku, vejce. Je lepší odmítnout konzervační látky, uzené maso, okurky, rychlé občerstvení a horké koření. Aby nedošlo k přetížení ledvin během dne, mělo by se jídlo brát v malých porcích až 6krát.
 • V případě narušení močového systému je užívání alkoholu kontraindikováno. Alkohol narušuje absorpci bílkovin. Ale výjimečně můžete někdy vypít sklenici červeného suchého vína.
 • Lékaři také nedoporučují kouření. Tato závislost vede k vazospasmu, díky kterému srdce začíná pracovat v intenzivním režimu.
 • Chcete-li normalizovat hladinu krevního tlaku, musíte jít na sport až 4krát týdně po dobu 30 minut. Den se doporučuje vypít 8-12 sklenic vody. Při fyzické aktivitě se zvyšuje množství spotřebované tekutiny.
 • Aby se zabránilo rozvoji nebo progresi diabetu, je nutné kontrolovat hladinu glukózy v krvi. Koneckonců, překročení normy (od 100 mg / dl) negativně ovlivňuje funkci ledvin.
 • Pokud mluvíme o lékařském ošetření, pak s mikroalbuminurií mohou být předepsány ACE inhibitory. Tyto léky rozšiřují krevní cévy, což vede ke snížení krevního tlaku..
 • S vysokou hladinou bílkovin v moči jsou často předepisovány statiny. Léky snižují množství špatného cholesterolu v těle a ucpávají cévní lumen. Statiny také zpomalují tvorbu škodlivých látek v játrech, což usnadňuje fungování ledvin a srdce..
 • Pokud je cukrovka příčinou mikroalbuminurie, musí být pacientovi injikován neustále inzulín. Je to hormon, který podporuje transport glukózy (zdroje energie) do buněk. S jeho nedostatkem se cukr shromažďuje v krvi, což vede k poruše celého těla.
 • U chronické hyperglykémie je nezbytná celoživotní podpůrná léčba pro normalizaci funkce ledvin. Vážná forma onemocnění končí výskytem, ​​který často vyžaduje hemodialýzu (plazmová filtrace).

Takže obsah albuminu v moči výrazně zvyšuje pravděpodobnost vývoje nebo progrese patologických stavů srdce a krevních cév, nefropatie, aterosklerózy, hypertenze. Přítomnost všech těchto chorob vede k předčasné smrti. Analýza moči při UIA je proto důležitým diagnostickým opatřením, které vám umožní identifikovat problém v rané fázi a provádět léčbu zaměřenou na zlepšení zdraví a prodloužení života.

Definice pojmu

Analýza UIA je diagnostická studie, která vám umožní určit kvantitativní a kvalitativní složení albuminového proteinu v biologické tekutině lidského těla. Přítomnost této látky v moči naznačuje vážnou patologii. Podle lékařů je díky této analýze možné identifikovat počáteční příznaky onemocnění ledvin a cév v raných stádiích, což zase dává naději na záchranu životů pacientů ve zvláště závažných případech.

Toto onemocnění je charakterizováno pěti úrovněmi závažnosti:

 1. V počátečním stádiu patologické změny není přítomnost mikroalbuminu v moči symptomatická.
 2. Druhé stadium je také asymptomatické, množství albuminu v moči nepřekračuje normu, i když se patologie stále vyvíjí.
 3. Třetí fáze je charakterizována pre-nefrotickým stavem. Při této úrovni onemocnění může být přítomnost albuminu v moči stanovena pomocí studie UIA. Chcete-li to provést, moč pro diagnózu. V některých případech lékaři předepisují další postupy pro diagnostickou studii zaměřenou na posouzení funkčnosti ledvinových glomerulů.
 4. Fáze nefrosy je charakterizována ostrými skoky krevního tlaku u pacienta a otokem obličeje a nohou. Při analýze moči jsou jasně patrné příznaky proteinurie, erytrocyturie, kreatininu a močoviny.
 5. Poslední fáze je definována jako běžící proces selhání ledvin. Během tohoto období je pacient charakterizován častými záchvaty hypertenze, otok obličeje a nohou prakticky nezmizí, analýza moči ukazuje přítomnost bílkovin, krevních buněk, částic močoviny a kreatininu v nepřítomnosti cukru.

Uvedená úroveň onemocnění se vyskytuje u diabetiků. S předčasnou odpovědí na symptomy patologie se ve většině případů pacient dostane do diabetického kómatu a může zemřít.

Fáze diabetické nefropatie

Od nástupu diabetu do nástupu nefropatie uplyne 10-25 let. V počátečních stádiích nemoci pacient necítí žádné příznaky.

Jak se připravit na analýzu moči na mikroalbuminurii: dešifrování diagnostických výsledků

Pro diagnostiku patologie ledvin jsou pacientům často předepisována studie na mikroalbuminurii. Mnoho lidí neví, co je močový test v UIA a jak se provádí..

Studie je nezbytná k diagnostice odchylek ve filtrační funkci ledvin, které se často vyskytují na pozadí zánětlivých procesů.

Co je to mikroalbuminurie

Pro zodpovězení otázky, proč se mikroalbuminurie vyskytuje a co to je, je nutné stručně popsat fyziologický proces tvorby moči. V ledvinách jsou malé plexy krevních cév - renální glomeruly, skrz které se filtruje krevní plazma. V budoucnu se z ní vytvoří moč..

Obvykle glomerulární membrána interferuje s průchodem velkých krevních prvků, včetně albuminových proteinů, které musí být v těle zadrženy. Pokud se v ledvinách vyvíjí zánětlivý proces, je jejich filtrační funkce narušena. Na tomto pozadí vstupují do moči větší molekuly.

Jakákoli porucha ve stavu filtračního zařízení se projevuje zvýšením množství proteinu v tekutině vylučované ledvinami, která může být použita pro diagnózu. Proto je v klinické praxi široce používána analýza mikroalbuminurie - mírné zvýšení hladiny bílkovin v moči..

Fyziologická a patologická albuminurie

Výskyt molekul proteinu v moči může být způsoben fyziologickými a patologickými faktory. Fyziologické příčiny mikroalbuminurie nejsou považovány za příznaky onemocnění. Odchylka se objevuje se změnami životního stylu pacienta. V tomto případě je neškodný a obvykle nevyžaduje žádné ošetření..

Fyziologické důvody zahrnují následující podmínky:

 1. Velké množství bílkovin ve stravě. Přebytek bílkovin ve stravě vede ke skutečnosti, že hladina pacienta v krvi stoupá. Na tomto pozadí jsou molekuly aktivněji filtrovány ledvinovým aparátem a v analýze je stanovena mikroalbuminurie.
 2. Dehydratace Nedostatečný příjem tekutin vede ke skutečnosti, že krev se stává viskóznější a silnější, plazma se z ní filtruje v menším množství. Díky tomu vzrůstá relativní obsah bílkovin v moči.
 3. Zvýšená fyzická aktivita. Tvrdá práce je obvykle spojena s produkcí velkého množství potu, což vede k mírné dehydrataci. Proto na pozadí stresu u pacienta klesá procento plazmy v krvi a do moči vstupuje více molekul proteinu.

Patologický typ

Vzhled patologické mikroalbuminurie je vždy spojen s chorobami, které vyžadují specializovanou léčbu. V kombinaci s dalšími příznaky je zvýšení bílkovin v moči důležitým diagnostickým znakem. Mezi nejčastější příčiny porušení patří:

 1. Patologie ledvin. Na pozadí poškození tkáně ledvin je narušena struktura funkčních jednotek orgánu, nefronů. To vede k tomu, že dochází k narušení glomerulární filtrace - proteinové molekuly pronikají membránou. Analýza mikroalbuminurie vám umožňuje identifikovat patologický proces v počátečních stádiích, kdy ještě nebyly stanoveny další příznaky nemoci..
 2. Cukrovka. Na pozadí neustálého zvyšování hladiny glukózy v krvi se tato látka začíná ukládat do malých kapilár mnoha orgánů, včetně ledvin. Glukóza má škodlivé účinky na glomeruli, takže pacienti mají často cukrovku na mikroalbuminurii.
 3. Onemocnění srdce a cév. Stav renálních struktur je ovlivněn činností místního krevního oběhu, který je regulován prací srdce. Přítomnost hypertenze u pacienta má nepříznivý účinek. Vysoký krevní tlak ovlivňuje stav stěn krevních cév v ledvinách a je doprovázen výrazným porušením filtrace.

Výskyt mikroalbuminurie přispívá k rozvoji srdečního selhání. S touto patologií nemůže srdce zajistit orgánům potřebu kyslíku, a proto na buněčné úrovni dochází k poruchám výživy v tkáních ledvin.

Infekce jsou často spojeny s vysokým obsahem bílkovin v moči. V důsledku dlouhodobé hypertermie a intoxikace dochází u pacienta k narušení funkční aktivity renálních glomerulů.

Analýza moči v UIA

Při vyšetřování stavu ledvin a kardiovaskulárního systému je nutná analýza moči pro mikroalbuminurii. Hladiny albuminu jsou důležitým diagnostickým kritériem, které indikuje abnormality v těle. Vyšetření je nutné, pokud máte podezření na následující patologie:

 • hypertonické onemocnění;
 • glomerulonefritida;
 • diabetes;
 • srdeční choroba - infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris;
 • rozvoj diabetické nefropatie;
 • sarkoidóza;
 • symptomatická arteriální hypertenze;
 • nesnášenlivost fruktózy.

Studie ke stanovení úrovně mikroalbuminu zahrnuje použití různých metod pro detekci proteinu. Pro rychlou diagnózu se provádí hodnocení pomocí speciálních testovacích proužků, které mění barvu při kontaktu s molekulami proteinu.

Pokud je počáteční analýza pozitivní, hladiny albuminu se kvantifikují pomocí přesnějších diagnostických metod..

K přesnému určení choroby je nutné odebrat ne jediný vzorek moči, ale provádět denní odběr vylučované tekutiny. Studie spolehlivěji odhalí možné změny v indexu albuminurie..

Jak sbírat materiál pro výzkum

Před provedením analýzy na mikroalbuminurii se musí pacient připravit. Složení moči je do značné míry ovlivněno životním stylem člověka, proto 3-4 dny před zákrokem pacient potřebuje:

 • omezit fyzickou aktivitu, vyhnout se přepětí;
 • začít jíst správně - musíte vyloučit škodlivé potraviny z potravy, omezit příjem tuků a rychlých uhlohydrátů;
 • dodržovat pitný režim, vypít nejméně 2 litry vody denně;
 • zcela opustit užívání alkoholických nápojů, omezit kouření;
 • zabránit psychoemocionálnímu nadměrnému namáhání, snížit úroveň stresu;
 • pokud je to možné, odmítněte užívat léky - diuretika, antibiotika, deriváty aspirinu (před ukončením léčby byste se měli poradit se svým lékařem).

Ženám se během menstruace nedoporučuje provádět studii, protože v této době je možný výskyt patologických nečistot v moči. Optimální doba pro diagnózu je uprostřed menstruačního cyklu.

V den před odběrem vzorku byste neměli jíst večer (přibližně 12 hodin před analýzou). Den před zákrokem je nutné opustit výrobky obsahující velké množství barviva, protože moč může kvůli nim měnit barvu. Patří sem řepa, borůvky a další pestrobarevné ovoce a zelenina..

Vlastnosti postupu sběru

Chcete-li shromáždit analýzu, musíte si předem koupit speciální nádobu na vzorky moči. Použití jiných obalů se nedoporučuje, protože doma není možné dosáhnout dokonalé sterility. Nečistoty mohou vstupovat do vzorku z vnějšku, což ovlivní spolehlivost výsledku analýzy..

Veškerá moč se shromažďuje v jedné nádobě denně. Po probuzení jde člověk na záchod a nalije první část moči do záchodu. Důvodem je skutečnost, že moč akumulovaná přes noc je velmi koncentrovaná a její analýza může poskytnout nespolehlivé výsledky.

Po každém dalším močení by měl pacient utratit v nádobě na analýzu. Nádoba by měla být uchovávána na tmavém a chladném místě, aby se snížila pravděpodobnost množení bakterií ve vzorku. Následující ráno člověk pečlivě změří množství uvolněné moči. Ukazatel se zadává do studijního formuláře, který se pacientovi vydává při jmenování analýzy..

V dokumentu musí být také uvedeny další povinné údaje - přesnou výšku a hmotnost pacienta v době diagnózy. Tyto informace jsou potřebné pro výpočet mikroalbuminurie. Proto je vhodné uvést skutečná čísla, která budou správně určovat konečnou hladinu proteinu v moči..

Poté tekutinu v nádobě pečlivě promíchejte. Tím je zajištěna rovnoměrná distribuce proteinu ve vzorku. Není nutné brát veškerou získanou moč do laboratoře. Z celkového množství je nutné nalít 100 ml kapaliny do samostatné nádoby. Vzorek musí být rychle dodán do laboratoře. Je nemožné skladovat biologickou tekutinu po dlouhou dobu, protože některé látky v jejím složení mohou být zničeny, což povede k nespolehlivému výsledku výzkumu.

Rozdělení výsledků

Prvním krokem v diagnostice mikroalbuminurie je screening na bílkoviny. K tomu se analýza provádí pomocí speciálních testovacích proužků. Pokud je v moči stanoven albumin, jsou v laboratoři použity i jiné diagnostické metody.

Semikvantitativní metodou pro vyhodnocení výkonu analýzy je studium hladiny albuminu pomocí proužkových testů. Mohou vykazovat 6 stupňů závažnosti mikroalbuminurie v závislosti na stadiu vývoje nemoci. Norma obsahu bílkovin v moči není vyšší než 150 mg na litr. U zdravých lidí není albumin vůbec detekován nebo jsou zaznamenány jeho stopy..

Jakékoli odchylky od normy jsou považovány za proteinurii. V semikvantitativní analýze se rozlišují 4 hlavní stupně této podmínky:

 • 150 až 300 mg / l;
 • Hodnota 300 až 1000 mg / l;
 • Hodnota je od 1000 do 2000 mg / l;
 • Od 2000 mg / l a vyšší.

Pomocí proužkových testů není možné přesně určit hladinu albuminu, odhalí pouze rozsah hodnot, do kterých pacientův index spadá. Ve většině případů bude takový výsledek dostačující k diagnostice.

Pokud je zapotřebí přesnější výzkum, použijí se kvantitativní metody výpočtu. Tyto zahrnují:

 1. Imunochemická analýza pomocí inovativního systému HemoCue.
 2. Imunoturbidimetrická diagnostika.
 3. Výpočet poměru kreatininu a albuminu na jednotku objemu moči.

Tyto techniky mají obzvláště vysokou citlivost. Umožňují detekovat protein ve vyloučené moči i při malém množství.

Co dělat při detekci mikroalbuminurie

Vzhled mikroalbuminurie neznamená vždy, že pacient trpí nějakými chorobami. Je možné, že se objeví fyziologická proteinurie, ke které dochází při pití nedostatečného množství tekutiny, zvýšené fyzické námaze nebo nesprávné výživě. Je nemožné diagnostikovat pacienta pouze na základě výsledku jedné analýzy.

Pokud je detekován příznak, je nutné další vyšetření. V případě podezření na patologii ledvin je předepsáno ultrazvukové vyšetření, obecná analýza moči a další typy diagnózy. Detekce mikroalbuminurie u diabetes mellitus je potvrzena vyhodnocením hladin glukózy v krvi. Diagnóza srdečních patologií zahrnuje měření tlaku, kardiogram a echokardiografii. Soubor diagnostických postupů je určen dalšími příznaky, které se vyskytují u pacienta..

Včasná detekce nemocí poskytuje rychlou léčbu a zabraňuje rozvoji komplikací.

Proto je mikroalbuminurie důležitým znakem, kterému byste měli během diagnostiky věnovat pozornost. Přestože se může vyskytnout fyziologická proteinurie, ve většině případů indikátor indikuje možné patologie ledvin a dalších orgánů. Proto, pokud je detekována zvýšená hladina bílkovin v moči, je nutné se poradit s lékařem a podrobit se plnému vyšetření, aby se zjistila příčina abnormality.

Analýza moči na mikroalbumin

Microalbuminuria (MAU) může být prvním příznakem zhoršené funkce ledvin, vyznačuje se abnormálně vysokým množstvím bílkovin v moči. Bílkoviny, jako je albumin a imunoglobuliny, pomáhají koagulaci krve, vyrovnávají tekutinu v těle a bojují s infekcí.

Ledviny odstraňují nežádoucí látky z krve miliony filtračních glomerulů. Většina proteinů je příliš velká, aby překonala tuto bariéru. Když jsou ale glomeruly poškozeny, proteiny prochází skrz ně a vstupují do moči, což odhaluje analýzu mikroalbuminu. Lidé s diabetem nebo hypertenzí jsou více ohroženi..

Co je to mikroalbumin??

Mikroalbumin je protein, který patří do skupiny albuminů. Vyrábí se v játrech a poté cirkuluje v krvi. Ledviny jsou filtrem oběhového systému, odstraňují škodlivé látky (dusíkaté báze), které jsou posílány do močového měchýře ve formě moči.

Zdravý člověk obvykle ztrácí velmi malé množství bílkoviny močí, v analýzách je zobrazen jako číslo (0,033 g) nebo je zapsána věta „stopy bílkoviny nalezeny“.

Pokud dojde k poškození krevních cév, dojde ke ztrátě více bílkovin. To vede k hromadění tekutin v mezibuněčném prostoru - edém. Mikroalbuminurie je markerem rané fáze tohoto procesu před vývojem klinických projevů.

Ukazatele výzkumu - norma a patologie

U lidí s diabetem je UIA obvykle detekována rutinním lékařským vyšetřením. Podstatou studie je srovnání poměru albuminu a kreatininu v moči.

Tabulka normálních a patologických ukazatelů analýzy:

PodlahaNormaPatologie
MužiMéně než nebo rovno 2,5 mg / μmol> 2,5 mg / umol
ŽenyMéně nebo rovno 3,5 mg / μmol> 3,5 mg / umol

Míra albuminu v moči by za normálních okolností neměla být vyšší než 30 mg.

Pro diferenciální diagnostiku onemocnění ledvin a diabetické nefropatie se provedou dva testy. Jako první se použije vzorek moči a zkoumá se hladina proteinu. Za druhé - odeberte krev a zkontrolujte rychlost glomerulární filtrace ledvin.

Diabetická nefropatie je jednou z nejčastějších komplikací diabetu, proto je důležité testovat alespoň jednou ročně. Čím dříve je detekována, tím snazší je ošetřit ji později.

Příčiny onemocnění

Mikroalbuminurie je možnou komplikací diabetes mellitus 1. nebo 2. typu, i když je dobře kontrolována. Asi u jednoho z pěti lidí s diagnózou diabetu se UIA vyvine během 15 let.

Mikroalbuminurie však mohou způsobovat i další rizikové faktory:

 • hypertonické onemocnění;
 • zatížená rodinná historie vyvíjející se diabetické nefropatie;
 • kouření
 • nadváha;
 • onemocnění kardiovaskulárního systému;
 • pozdní gestóza u těhotných žen;
 • vrozené vady ledvin;
 • pyelonefritida;
 • glomerulonefritida;
 • amyloidóza;
 • IgA nefropatie.

Příznaky mikroalbuminurie

V raných stádiích nejsou žádné příznaky. V pozdějších fázích, kdy ledviny špatně plní své funkce, si můžete všimnout změn v moči a zaznamenat výskyt otoků..

Obecně lze zaznamenat několik hlavních příznaků:

 1. Změny v moči: v důsledku zvýšené exkrece bílkovin může kreatinin získat pěnivý vzhled.
 2. Edémový syndrom - snížení hladiny albuminu v krvi způsobuje zadržování tekutin a otoky, které jsou patrné především na pažích a nohou. Ve vážnějších případech se může objevit ascites a otok obličeje..
 3. Zvýšený krevní tlak - dochází ke ztrátě tekutin z krevního řečiště a v důsledku toho krev zhoustne.

Fyziologické projevy

Fyziologické příznaky závisí na příčině mikroalbuminurie.

Tyto zahrnují:

 • bolest v levé polovině hrudníku;
 • bolest v bederní oblasti;
 • porušení obecného zdraví;
 • hluk v uších;
 • bolest hlavy;
 • svalová slabost;
 • žízeň;
 • záblesky mouchy před očima;
 • suchá kůže;
 • ztráta váhy;
 • nechutenství;
 • anémie;
 • bolestivé močení a další.

Jak shromáždit analýzu?

Jedním z často kladených dotazů lékaře je, jak odebrat moč pro analýzu..

Na odebraném vzorku moči lze provést albuminový test:

 • náhodně, obvykle ráno;
 • po dobu 24 hodin;
 • během určitého časového období, například v 16:00.

Pro analýzu je nutná průměrná část moči. Vzorek ráno poskytuje nejlepší informace o úrovni albuminu.

Test UIA je jednoduchý test moči. Zvláštní školení pro něj není nutné. Můžete jíst a pít jako obvykle, neměli byste se omezovat.

Technika pro sběr ranní moči:

 1. Myjte si ruce.
 2. Sejměte víko z analytické nádoby a umístěte jej s vnitřní plochou nahoru. Nedotýkejte se vnitřku prstů..
 3. Začněte močit na záchodě a poté pokračujte do testovací nádoby. Sbírejte asi 60 ml střední moči..
 4. Do hodiny nebo dvou by měla být analýza doručena do laboratoře k výzkumu.

Pro sběr moči po dobu 24 hodin neukládejte první část ranní moči. Během následujících 24 hodin shromážděte veškerou moč do speciální velké nádoby, která by měla být uložena v chladničce po dobu 24 hodin..

 1. Méně než 30 mg - normální.
 2. 30 až 300 mg - mikroalbuminurie.
 3. Více než 300 mg - makroalbuminurie.

Výsledek testu ovlivňuje několik dočasných faktorů (je třeba je brát v úvahu):

 • hematurie (krev v moči);
 • horečka;
 • nedávné energické cvičení;
 • dehydratace;
 • infekce močového ústrojí.

Některé léky mohou také ovlivnit hladinu albuminu v moči:

 • antibiotika, včetně aminoglykosidů, cefalosporinů, penicilinů;
 • antimykotika (Amphotericin B, Griseofulvin);
 • Penicilamin;
 • Fenazopyridin;
 • salicyláty;
 • Tolbutamid.

Video od Dr. Malysheva o indikátorech analýzy moči, jejich míře a příčinách změn:

Patologické ošetření

Mikroalbuminurie je známkou toho, že vám hrozí rozvoj závažných a potenciálně život ohrožujících stavů, jako je chronické onemocnění ledvin a srdeční choroby. Proto je tak důležité diagnostikovat tuto patologii v rané fázi..

Mikroalbuminurie se někdy nazývá „počáteční nefropatie“, protože to může být začátek nefrotického syndromu..

U diabetes mellitus v kombinaci s UIA je nutné provádět jednou ročně testy, které sledují váš stav.

Léky a změny životního stylu mohou zabránit dalšímu poškození ledvin. Může také snížit riziko onemocnění kardiovaskulárního systému..

Doporučení pro změny životního stylu:

 • cvičte pravidelně (150 minut týdně střední intenzity);
 • držet se stravy;
 • přestat kouřit (včetně elektronických cigaret);
 • snížit na alkohol;
 • kontrolovat hladinu cukru v krvi a pokud je výrazně zvýšena - okamžitě vyhledejte lékaře.

Při vysokém krevním tlaku jsou předepisovány různé skupiny léků na vysoký krevní tlak, nejčastěji jsou to inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE) a blokátory receptoru angiotensinu II (ARB). Jejich účel je důležitý, protože vysoký krevní tlak urychluje vývoj onemocnění ledvin..

Přítomnost mikroalbuminurie může být známkou poškození kardiovaskulárního systému, takže ošetřující lékař může předepsat statiny (Rosuvastatin, Atorvastatin). Tyto léky snižují hladinu cholesterolu, čímž snižují pravděpodobnost infarktu nebo mrtvice..

V případě otoku lze předepsat diuretika, například Veroshpiron.

V těžkých situacích s rozvojem chronického onemocnění ledvin bude nutná hemodialýza nebo transplantace ledvin. V každém případě je nutné léčit základní onemocnění, které způsobuje proteinurii..

Zdravá strava pomůže zpomalit progresi mikroalbuminurie a problémů s ledvinami, zejména pokud také snižuje krevní tlak, cholesterol a zabraňuje obezitě..

Zejména je důležité snížit množství:

 • nasycený tuk;
 • sůl;
 • potraviny s vysokým obsahem bílkovin, sodíku, draslíku a fosforu.

Podrobnější konzultace o výživě získáte od endokrinologa nebo odborníka na výživu. Vaše léčba je komplexní přístup a je velmi důležité spoléhat se nejen na léky.